HivNorge 0

Organisasjonsarkivet for HivNorge innbefatter også arkivmateriale fra forløperen Pluss-LMA, og forløperne til dette Landsforening mot aids (LMA) og Pluss. Arkivet spenner fra 1987 og til ca 2014, og inkluderer blant annet presseklipp, medlemsbladet, oppstartsdokumenter og annet organisasjonsmateriale. Arkivet er under katalogisering og vil snart bli tilgjengelig for bruk.