Gro Lindstad 1

Gro Lindstad (f. 1960) er tidligere leder for LLH (1992-1998). Arkivet hennes er på ca. ti hyllemeter. Det består av materiale fra virksomheten hennes i ulike organisasjoner i Norge og internasjonalt, og inneholder blant annet brev, presseklipp, brosjyrer og artikler. Arkivet er katalogisert og tilgjengelig for bruk hos Skeivt arkiv.


Dokumenter vedrørende Gro Lindstads engasjement i ILGA

Samling ubb-ska-0003-e