Visumnekt USA 18

Dokumenter som omhandler at Friele ble nektet visum til USA på grunnlag av Section 212(a)(4) av The American Immigration and Nationality Act, som nektet "seksuelle avvikere" innreise til USA, og kampen for å få denne paragrafen opphevet.


Karen-Christine (Kim) Friele

Frieles egen oversikt over saksgangen for hennes visumsøknad til USA fra 1974 til 1983.

Immigrasjon

Dokument ubb-ska-0001-e-ej-01-01

American Psychiatric Association

Brev fra American Psychiatric Association om å fjerne homoseksualitet som kriterium for å nekte personer adgang til USA.

Brev Transkribert ubb-ska-0001-e-ej-01-02-01

Krav om visumendringer fra bl.a. National Gay Task Force, National Organization for Women og Lambda Legal Defence Fund.

Brev Transkribert ubb-ska-0001-e-ej-01-02-02

U.S. Department of Justice

Brev fra United States Department of Justice til The National Gay Task Force.

Brev ubb-ska-0001-e-ej-01-02-03

Utenriksdepartementet; Det norske forbundet av 1948; The National Gay Task Force; U.S. Department of Justice

Korrespondanse med og brev til bl.a. Henry Kissinger, Utenriksdepartementet, U.S. Department of State, The National Gay Task Force, U.S. Department of Justice, journalist Pål Skogmo og den norske ambassaden i Washington.

Immigrasjon, USA

Brev ubb-ska-0001-e-ej-01-03-01

Pål Skogmo

Artikkel i Arbeiderbladet av journalisten Pål Skogmo.

Dokument ubb-ska-0001-e-ej-01-03-02

Utenriksdepartementet; Det norske forbundet av 1948

Korrespondanse med Den amerikanske ambassaden i Oslo, avisen The Northland Companion og Utenriksdepartementet.

Immigrasjon, USA

Brev ubb-ska-0001-e-ej-01-04-01

Diverse presseklipp vedr. visumsaken.

Dokument ubb-ska-0001-e-ej-01-04-02

Utenriksdepartementet; Det norske forbundet av 1948; International Gay Association (nå International Lesbian and Gay Association)

Korrespondanse med og brev til bl.a. President Ronald Reagan, Utenriksminister Svenn Stray og Clint Hockenberry/IGA.

Immigrasjon, USA

Brev ubb-ska-0001-e-ej-01-05-01

Demo Communications Center

En guide til de som ønsker å protestere mot USAs visumpolitikk overfor homofile. Har bl.a. instruksjoner for å arrangere en verdensomspennende protest 26. september 1981.

Hefte ubb-ska-0001-e-ej-01-05-02

Karen-Christine (Kim) Friele

Presseklipp vedr. IGA-kongress i USA i 1982 og kronikk av Kim Friele om det samme.

Dokument ubb-ska-0001-e-ej-01-05-03

Eugene Delgado

Underskriftskampanje mot endring av The American Immigration and Nationality Act.

Rundskriv ubb-ska-0001-e-ej-01-06-01

Korrespondanse mellom Kim Friele / Wenche Lowzow og Utenriksdepartmentet, Den amerikanske ambassaden i Oslo, Clint Hockenberry og Johnny S. Hellesmark.

Immigrasjon, USA

Brev ubb-ska-0001-e-ej-01-06-02

Jerry Falwell

Rundskriv med oppfordring til støtte av Moral Majority.

Rundskriv ubb-ska-0001-e-ej-01-06-03

Diverse dokumenter fra høringen om endringen av US Immigration & Nationality Act. Bl.a. uttalelser fra American Psychiatric Association, Lesbian/ Gay Freedom Committee, Unitarian Universalist Association, Wenche Lowzow og Kim Friele.

Dokument ubb-ska-0001-e-ej-01-06-04

Presseklipp fra norske og amerikanske aviser.

Dokument ubb-ska-0001-e-ej-01-06-05

Wenche Lowzows pass som stortingsrepresentant, utstedt 1979 og gyldig til 1986. Inneholder visumstempel for USA med kodet merknad om at passholder er homofil.

Dokument ubb-ska-0001-e-ej-01-06-07

Utenriksdepartementet

Dokumenter og effekter fra IGA-konferanse i Washington D.C i juli 1982. Bl.a. konferanseprogram, visumskjema, visittkort, og informasjonsmateriell om arkiver i USA, blant disse Lesbian Herstory Archives.

Dokument ubb-ska-0001-e-ej-01-06-08