Paragraf 213 i straffeloven 28

Dokumenter fra Friele og Det Norske Forbundet av 1948 sitt engasjement for å få fjernet paragraf 213 i straffeloven, som forbød seksuell omgang mellom menn. Loven ble fjernet i 1972.


Det norske forbundet av 1948

Lover og formålsparagraf for Det norske forbundet av 1948, fra tidlig 1950-tall. Omhandler blant annet regler for medlemskap og anonymitet.

Hefte Transkribert ubb-ska-0001-e-ea-01-01

Odelstingsproposisjon nr 41 (1954): Om endringer i den almindelige borgerlige straffelov av 22. mai 1902 m.v.

Straffeloven

Hefte ubb-ska-0001-e-ea-01-02

Utkast til lov om forandringer i straffelovens §§ 213 og 379, 1953.

Straffeloven

Hefte ubb-ska-0001-e-ea-01-03

Instilling O. III. (1955): Tilråding fra justiskomitèen om endringer i den almindelige borgerlige straffelov av 22. mai 1902 m.v.

Straffeloven

Hefte ubb-ska-0001-e-ea-01-04

Transkripsjon av forhandlinger i Lagtinget nr. 12, 27. mai 1955, om endringer i den almindelige borgerlige straffelov, deriblant § 213.

Straffeloven

Transkripsjon ubb-ska-0001-e-ea-01-05

Det norske forbundet av 1948

En rekke utgående brev fra DNF-48, sendt i perioden 1950-1961 til blant andre Oslo politikammer, Irmelin Christensen, Ingjald Nissen, Nic. Waal, Aage Lotinga, straffelovrådet v/ Anders Bratholm, Hjalmar Helweg, Jarl Wagner Smitt, Olof Kinberg, Harald ...

Straffeloven

Brev ubb-ska-0001-e-ea-01-07

Det norske forbundet av 1948

En rekke inngående brev fra DNF-48, sendt i perioden 1951-1960 fra bl.a. Johan B. Hjort, Oslo politikammer, Psykiatrisk klinikk, Lovavdelingen i Justisdepartementet, Anders Bratholm, Hjalmar Helweg og Jarl Wagner Smitt.

Straffeloven

Brev Transkribert ubb-ska-0001-e-ea-01-08

Det norske forbundet av 1948

En rekke brev skrevet og sendt av høyesterettsadvokat Johan B. Hjort i perioden 1954-1960, til bl.a. Justisdepartementet, Stortingets justiskomitè og Hjalmar Helweg.

Straffeloven

Brev ubb-ska-0001-e-ea-01-10

Det norske forbundet av 1948

Bl.a. utskrift av protokollen for Bispemøtet 1954. I tillegg til oppførslene på Frieles innholdsoversikt er her også et avisinnlegg av Johan Bernhard Hjort.

Straffeloven

Brev ubb-ska-0001-e-ea-01-11

Innstilling fra Straffelovrådet om forandringer i Straffelovens §§213 og 379, avgitt i februar 1953.

Straffeloven

Hefte ubb-ska-0001-e-ea-02-01-01-01

Odelstingsproposisjon nr. 41, om endringer i den almindelige borgerlige straffelov av 22. mai 1902 m.v. (1954)

Straffeloven

Hefte ubb-ska-0001-e-ea-02-01-01-02

Innstilling fra Straffelovrådet om revisjon av straffelovens bestemmelser om forbrytelser mot sedeligheten.(1960)

Straffeloven

Hefte ubb-ska-0001-e-ea-02-01-01-03

Arnold Havelin

Artikkel av Arnold Havelin i forbindelse med holdningsundersøkelser utført i 1965 og 1966. Ble opprinnelig utgitt i Tidsskrift for samfunnsforskning 1968, bind 9.

Artikkel ubb-ska-0001-e-ea-02-01-02-01

Institutt for Samfunnsforskning; Arnold Havelin

Spørreskjema sendt ut av Institutt for samfunnsforskning som del av prosjektet "Homofili" ledet av Cand. Psychol. Arhold Havelin, og var rettet mot "kvinner og menn som på noen måte oppfatter seg selv som homofil eller ...

Hefte ubb-ska-0001-e-ea-02-01-02-02

Karen-Christine (Kim) Friele

Utgående brev og dokumenter angående § 213. Bl.a. brev til stortingsrepresentanter, redaktører og forslag til interpellasjon sendt til Arne Kielland.

Straffeloven

Brev ubb-ska-0001-e-ea-02-01-03-01

Referat fra interpellasjon fra stortingsrepresentant Arne Kielland til justisministeren.

Straffeloven

Hefte ubb-ska-0001-e-ea-02-01-03-02

Odelstingsproposisjon nr 5 (1971-1972) Om endringer i den alminnelige borgerlige straffelov straffelov 22. mai 1902 nr. 10

Straffeloven

Hefte ubb-ska-0001-e-ea-02-01-04-01

Innstilling fra justiskomitéen om lov om endringer i den alminnelige borgerlige straffelov 22. mai 1902 nr. 10

Straffeloven

Hefte ubb-ska-0001-e-ea-02-01-04-02

Forhandlinger i Odelstinger 21. mars 1972 om endringer i den alminnelige borgerlige straffelov 22. mai 1902 nr 10 (innst. O. XI, jfr. Ot. prp. nr. 5).

Straffeloven

Hefte ubb-ska-0001-e-ea-02-01-04-03

Det norske forbundet av 1948

Utgående brev fra Det norske forbundet av 1948 bl.a. i forbindelse med arrangement av rundebordsdebatt. Til blant annet Rudolf Klimmer, Finn Carling og Norsk Husmorforbund. Inneholder også et innkommende brev.

Straffeloven

Brev ubb-ska-0001-e-ea-02-02-01

Innkommende brev til Det norske forbundet av 1948, bl.a. i forbindelse med annonsering. Fra blant annet Fædrelandsvennen, Adresseavisen, Studentersamfunnet i Trondhjem og NRK.

Straffeloven

Brev ubb-ska-0001-e-ea-02-02-02

Det norske forbundet av 1948

Utgående brev fra Det norske forbundet av 1948 bl.a. til Einar Kringlen, NRK, Verdens Gang og diverse stortingsrepresentanter.

Straffeloven

Brev ubb-ska-0001-e-ea-02-02-03

Innkommende brev fra bl.a. NRK, Studentersamfunnet i Ås og Forbundet af 1948

Straffeloven

Brev ubb-ska-0001-e-ea-02-02-04

Innkommende brev fra Langhaugen skole, Nygård skole, Bergen lærerskole, Norsk husmorforbund og høyesterettsadvokat Johan Hjort.

Straffeloven

Brev ubb-ska-0001-e-ea-02-02-06

Tre innkommende brev fra NRK.

Straffeloven

Brev ubb-ska-0001-e-ea-02-02-07

Det norske forbundet av 1948

Informasjon om forskjellige rundebordsdebatter arrangert av Det norske forbundet av 1948.

Dokument ubb-ska-0001-e-ea-02-02-08

Karen-Christine (Kim) Friele

Bl.a foredrag på The International Committee for The Emancipation of Homosexuals i Oslo 27. og 28. mars 1970 og maskinskrevne manuskripter til presseinnlegg.

Straffeloven

Manuskript ubb-ska-0001-e-ea-02-02-09

Julehilsener, bursdagsgratulasjoner, gratulasjonskort og telegrammer i forbindelse med opphevelsen av § 213 og gratulasjoner til Friele i forbindelse med hennes nye stilling i DNF 48.

Telegram ubb-ska-0001-e-ea-02-02-10