Dette dokumentet er ikke digitalt tilgjengelig, men viser til en post i et register. Dokumentet er en del av Skeivt arkivs fysiske samlinger.

Artikkel skapt av

Publisert i
Løvetann nr. 4, 2001.


Signatur: ubb-ska-lovetann-6799Då Siri Hansen skulle skrive hovudoppgåve i teatervitenskap, tenkte ho først på korleis det mannlege teaterpublikummet objektiviserte kvinna på scena gjennom sitt falliske blikk. Etter kvart fann ho denne problemstillinga utdatert og kjedeleg, og kom på at ho heller ville ta for seg lesbisk teater, og undersøkje i kva grad ei slik objektivisering finn stad i et setting der teaterpublikum er kvinner. Seinare forstod ho at ein slik tankegang tangerte eit kjernepunkt innanfor ein lesbisk teaterdiskurs, noko som dermed blei eit hovudtema i oppgåva: nemleg om korvidt lesisk teater bør oppførast innanfor eller utanfor ein lesbisk kontekst.

Dette dokumentet handler om Forskning, Kultur, Hovedoppgave, Teatervitenskap, Siri Hansen, Amerikansk lesbisk teater. WOW Cafe Theatre - nyskapende teatersentrum eller etterslep fra 70-tallets feminisme

Samling

Løvetannregisteret

Løvetann (1977–2003) ble startet opp som et tidsskrift med ...

se mer }


Universitetsbiblioteket i Bergen, Skeivt arkiv

Besøksadresse: Skeivt arkiv
HF-bygget, Sydnesplassen 7, 5007 Bergen

Åpningstider:
Mandag og onsdag: 09:00–15:30 (15:00 i sommerhalvåret)
Torsdag: 10:00–15:30 (15:00 i sommerhalvåret)

Postadresse: Postboks 7808, 5020 Bergen
Kontakt: skeivtarkiv@uib.no

Skeivt arkiv tar forbehold om feil i tekster og bildebruk. Ta gjerne kontakt dersom du mener noe ikke stemmer. Alle tekster er tilgjengelige under Creative Commons-lisensen Navngivelse-Del på samme vilkår.

Følg oss på Facebook, Instagram og Twitter.

Skeivt Arkiv i media

Se mer