Dette dokumentet er ikke digitalt tilgjengelig, men viser til en post i et register. Dokumentet er en del av Skeivt arkivs fysiske samlinger.

Artikkel skapt av

Publisert i
Løvetann nr. 3, 1984. (s. 26-27)


Signatur: ubb-ska-lovetann-2301



Ferier kan være slitsomme, og vår tur til Øst-Europa i sommer var et godt eksempel i så måte. For oss ble turen til dels et møte med en del av Europas homofile befolkning som vi sjelden eller aldri hører noe om, og til dels et oppgjør med våre egne forestillinger om gråhet, ensformighet og apati. Disse ble gjort fullstendig til skamme. DDR, Tsjekkoslovakia og Ungarn - de landene vi besøkte - er svært forskjellige, og vi møtte både livsglede og kampvilje hos flere av de homofile vi traff.

Dette dokumentet handler om Politikk, Øst-Tyskland, Ungarn, Tsjekkoslovakia

Samling

Løvetannregisteret

Løvetann (1977–2003) ble startet opp som et tidsskrift med ...

se mer }


Universitetsbiblioteket i Bergen, Skeivt arkiv

Besøksadresse: Skeivt arkiv
HF-bygget, Sydnesplassen 7, 5007 Bergen

Åpningstider:
Mandag og onsdag: 09:00–15:30 (15:00 i sommerhalvåret)
Torsdag: 10:00–15:30 (15:00 i sommerhalvåret)

Postadresse: Postboks 7808, 5020 Bergen
Kontakt: skeivtarkiv@uib.no

Skeivt arkiv tar forbehold om feil i tekster og bildebruk. Ta gjerne kontakt dersom du mener noe ikke stemmer. Alle tekster er tilgjengelige under Creative Commons-lisensen Navngivelse-Del på samme vilkår.

Følg oss på Facebook, Instagram og Twitter.

Skeivt Arkiv i media

Se mer