Løvetann nr. 5, 1991. 22


AHF Arbeidsgrupper for homofil frigjøring, Organisasjoner, Psykiatri

Artikkel ubb-ska-lovetann-7141

Mette Sørensen

Nazisme og nynazisme, Homotanker i tiden

Artikkel ubb-ska-lovetann-7143

Sidsel Vogt

Litteratur, Intervju, Gerd Brantenberg

Artikkel ubb-ska-lovetann-7145

Torstein Tranøy

Intervju, Ungdom

Artikkel ubb-ska-lovetann-7147

Karin Enderud

Den homofile bevegelsen brukte i 50-, 60- og 70-åra mye tid og krefter på å bekrefte psykiatriens syn på homofile. Kanskje er tiden moden for et nytt søkelys?

Psykiatri

Artikkel ubb-ska-lovetann-7149

Sidsel Vogt

Intervju, Psykiatri, Anne Grete Bredholt

Artikkel ubb-ska-lovetann-7151

Øystein Ziener

Dikt

Artikkel ubb-ska-lovetann-7153

anne hamrell

Anne Hamrell er miljøarbeider, og forteller i denne artikkelen om noen av de holdningene til homofili hun har møtt i psykiatrien.

Psykiatri

Artikkel ubb-ska-lovetann-7155

Øystein Ziener

Å si ordet “psykoanalyse” i norske homsemiljøer er som å banne i kirken. Å nevne navnet “Sigmund Freud” er som å male fanden på veggen. Hvorfor er det slik? Og: Bør det være slik?

Psykologi, Psykoanalyse

Artikkel ubb-ska-lovetann-7157

Øystein Ziener

Dikt

Artikkel ubb-ska-lovetann-7159

Psykologene Vår Benum og Vigdis Johansen skrev i fjor en hovedoppgave på Universitetet om lesbiske i psykoterapi.

Forskning, Kvinner, Psykologi, Hovedoppgave, Psykoterapi

Artikkel ubb-ska-lovetann-7161

Sidsel Vogt

Som gruppe har barn av homoseksuelle foreldre verken større eller mindre problemer enn barn av heteroseksuelle foreldre. Det er ikke foreldrenes seksuelle legning, men deres omsorgsevne som har betydning for barnas utvikling.

Forskning, Psykologi, Barn, Sverige, Sune Innala og Kurt Ernulf

Artikkel ubb-ska-lovetann-7163

Sidsel Vogt

Intervjuer med svenske lesbiske og homofile foreldre og deres barn er nylig offentliggjort i en oppgave ved Umeå Universitet.

Forskning, Barn, Sverige

Artikkel ubb-ska-lovetann-7165

Lillian Jensen

Kvinner, Kultur, Kvinnekulturgruppa

Artikkel ubb-ska-lovetann-7167

Birger Angvik

Vi vert inviterte på reiser i Nils Johan Ringdals bok Lystens død?.

Litteratur, Faglitteratur, Nils Johan Ringdal, Lystens død?

Artikkel ubb-ska-lovetann-7169

Øystein Ziener

1. oktober 1913 ga Vita Sackville-West sitt ja til den britiske diplomaten Harold Nicolson. Bryllupet sto på herregården Knole, Vitas herskapelige barndomshjem. Rolla som brudepike var tildelt Rosamund Grosvenor, den 21-årige brudens tidligere kjæreste. Og ...

Litteratur, Historie, Biografi, Violet Trefusis, Vita Sackville-West, Portræt af et ægteskab, Harold Nicolson, Nigel Nicolson

Artikkel ubb-ska-lovetann-7171

Forfatter: SarraZine.

Forskning, Simon LeVay

Artikkel ubb-ska-lovetann-7173

Tidsskrift, Psykiatri, Psykologi, Journal of Gay and Lesbian Psychotherapy

Artikkel ubb-ska-lovetann-7175

Dikt

Artikkel ubb-ska-lovetann-7177

Bjørn G. Iversen

Er du mann og har sex med andre menn, er sjansen til stede for at en eller flere av partnerne dine har vært hiv-positive uten at du eller de har visst om det.

Hiv / aids

Artikkel ubb-ska-lovetann-7179

Øystein Ziener

Dikt

Artikkel ubb-ska-lovetann-7181

Øystein Ziener

Dikt

Artikkel ubb-ska-lovetann-7183