Lesbisk Rørsle i Telemark

Relaterte samlinger

Lesbisk Rørsle i Telemark

Lesbisk Rørsle i Telemark (LRT) ble stiftet 1. november 1978. Arkivet består av ca 2 hyllemeter arkivmateriale, blant annet invitasjoner til sosiale sammenkomster, brosjyrer og andre dokumenter. Materialet er foreløpig uordnet.

Samling ubb-ska-0006

Universitetsbiblioteket i Bergen, Skeivt arkiv

Besøksadresse: Manuskript- og librarsamlingen
HF-bygget, Sydnesplassen 7, 5007 Bergen

Åpningstider:
Man-ons: 09.00-15.45
Tor: 10.00-15.45

Postadresse: Postboks 7808, 5020 Bergen
Kontakt: skeivtarkiv@uib.no
Ansvarlig redaktør: Runar Jordåen, førstebibliotekar

Skeivt arkiv tar forbehold om feil i tekster og bildebruk. Ta gjerne kontakt dersom du mener noe ikke stemmer.

Følg oss på Facebook og Twitter.

Skeivt Arkiv i media

Se mer

Skeivt Arkiv ©  2015

Kulturrådet Fritt ord Nasjonalbiblioteket