Kjell Erik Ullmann Øie 0

Kjell Erik Ullmann Øie var leder i DNF-48 i perioden 1987-1991. Han har vært ansatt i Helseutvalget og var medlem av Partnerskapsgruppen som var pådrivere for innføring av partnerskapsloven i 1993. Øie er også Arbeiderpartipolitiker, har sittet i Oslo bystyre og vært statsekretær i Helse- og Omsorgsdepartementet og i Barne- og likestillingsdepartementet. Til Skeivt arkiv har han donert materiale fra sin tid som leder i DNF-48.