Åpen kirkegruppes foreldregruppe 0

Foreldregruppen i Åpen kirkegruppe ble startet opp i 1990 og har vært et nasjonalt nettverk av foreldre til homofile og lesbiske. Foreldregruppen har tilbudt et rom for gjensidig støtte, og også vært engasjert i opplysnings- og holdningsskapende arbeid i familier, lokalmiljøer, arbeidsplasser og menigheter. ÅKs foreldregruppe ble lagt ned i 2016, og arkivet som dokumenterer gruppens virksomhet er nå donert til Skeivt arkiv.