Åpen kirkegruppe 0

Åpen kirkegruppe (ÅK) tilbyr et miljø og fellesskap for kristne skeive. Gruppen ble etablert i 1976 og har fra starten av holdt egne messer. I dag finnes det aktive ÅK-grupper i Oslo og Trondheim; tidligere har det eksistert en rekke mindre grupper ulike steder i landet. Åpen kirkegruppe feiret 40-års jubileum i 2016. I forbindelse med arbeidet med jubileumsboken "Jeg slipper deg ikke før du velsigner meg" samlet Trond Laksaa inn mye arkivmateriale fra ulike deler av organisasjonen. Materialet, som blant annet består av tidsskrifter, brosjyrer, dokumenter og fotografier, er nå donert til Skeivt arkiv. Skeivt arkiv har også mottatt arkivmateriale fra Åpen kirkegruppe fra Geir Wiknes og fra Gunnar Moe, og det ventes materiale fra ÅKs Kvinnegruppe.