Bodil Espedal 0

Bodil Espedal (f.1950) var aktiv i grupperingen Kvinneaktivistene, og ble etter hvert også aktiv i lesbisk bevegelse og i aktivitetene på Kvinnehuset i Oslo (opprettet i 1975). Bl.a. var Bodil Espedal sentral i driften av bokkafeen på Kvinnehuset. Arkivet hennes inneholder materiale fra bl.a. Kvinnehøjskolen på Gotland og utgaver av tidsskriftet Hvidløgspressen.