Øvrige arkiver og samlinger 0

Vi har også mottatt materiale fra en rekke andre personer, for eksempel Aasmund Vik, Jan Olav Gatland, Turid Eikvam og Ole Fredrik Einarsen. Oppdatert informasjon om dette vil komme når materialet er ferdig ordnet.