LLH Bergen og Hordaland 0

Skeivt arkiv har mottatt en stor boksamling og også annet materiale, blant annet fotoalbum, fra LLH Bergen og Hordaland.