LLH Bergen og Hordaland 0

Skeivt arkiv har mottatt en del materiale, blant annet fotoalbum, fra LLH Bergen og Hordaland. Materialet foreløpig uordnet.