Dag Strand Nielsen 0

Dag Strand Nielsen (1950-1995) var homo- og AIDS-aktivist fra 1970-tallet til han døde i 1995. Arkivet hans inneholder informasjon fra hans mangfoldige virke som aktivist med materiale fra blant annet AHF. Katalog vil bli lagt ut på Arkivportalen så snart arkivet er ferdig ordnet.