Lesbisk rørsle i Telemark 1

Lesbisk rørsle i Telemark (LRT) ble stiftet 1. november 1978. Arkivet består av ca 2 hyllemeter arkivmateriale, blant annet invitasjoner til sosiale sammenkomster, brosjyrer og andre dokumenter. Materialet er katalogisert og kan bestilles for bruk.


Lesbisk Rørsle i Telemark

Brosjyre med målsetninger for og informasjon om Lesbisk Rørsle i Telemark

Brosjyre ubb-ska-0006-01